دوربین 360 فابریک BMW 7 Series

دوربین 360 فابریک BMW 7 Series
دوربین 360 فابریک BMW 7 Series
دوربین 360 فابریک BMW 7 Series
دوربین 360 فابریک BMW 7 Series
دوربین 360 فابریک BMW 7 Series
دوربین 360 فابریک BMW 7 Series

بیشتر بدانید

دوربین360  3 D   فابریک BMW 7 Series

با قاب فابریک زیر آینه ها

به همراه فعال سازی تاچ روی مانیتور فابریک

تغییر تصویر روی ال سی دی اصلی ماشین

مشخصات دوربین 360 فابریک BMW 7 Series

کیفیت

زمان نصب

تعداد

خودرو