دوربین 360 فابریک تویوتا پرادو

دوربین 360 فابریک تویوتا پرادو
دوربین 360 فابریک تویوتا پرادو
دوربین 360 فابریک تویوتا پرادو
دوربین 360 فابریک تویوتا پرادو
دوربین 360 فابریک تویوتا پرادو
دوربین 360 فابریک تویوتا پرادو
دوربین 360 فابریک پرادو با قاب فابریک زیرآینه ها و دوربین جلو و عقب
  • دوربین 360 فابریک پرادو با قاب فابریک زیرآینه ها و دوربین جلو و عقب

بیشتر بدانید

دوربین 360 فابریک پرادو با قاب فابریک زیرآینه ها و دوربین جلو و عقب

یکسال گارانتی

دید درشب و استارلایت

با کالیبره دقیق

مشخصات دوربین 360 فابریک تویوتا پرادو

کیفیت

Super HD 1080

زمان نصب

2 تا 3 ساعت

تعداد

خودرو

Toyota Prado