کیلس فابریک مزدا

کیلس استارت فابریک مزدا قابل نصب روی تمامی خودروهای مزدا با فعال سازی دستگیره درب