نصب شیفتر پشت فرمان توسان

 

نصب شیفتر پشت فرمان توسان و تعمیر سنسورهای عقب خودرو توسط تیم تخصصی بیم آپشن

شیفتر فرمان چیست؟ شیفتر یا دنده پشت فرمان در اتومبیلهای دارای گیربکس اتوماتیک مورد استفاده قرار میگیرد. گیربکسهای اتوماتیک امکان تعویض دنده به صورت اتوماتیک را در اختیار راننده قرار میدهند. پدالهای شیفتر به صورت جفت بر روی اتومبیل نصب میشوند که یکی برای زیاد کردن دنده و دیگری برای کم کردن دنده به کار میرود. محل قرار گیری شیفتر دنده پشت فرمان خودرو است تا دسترسی راننده به آن آسان باشد و تعویض دنده به راحتی انجام شود.