فرمان سه حالته یا الکتریکی

فرمان الکتریکی یا سه حالته آپشنی است برای قابلیت انتخاب عملکرد فرمان در شرایط مختلف که قابل نصب بروی خودروهایی است که دارای سیستم فرمان الکتریکی (EPS) می باشد.
این نوع فرمان این امکان را به راننده می دهد که در سه حالت اسپرت، کامفورت و نرمال بتواند ویژگی های فرمان را تغییر دهد.
این عملکرد به کمک یک دکمه روی فرمان قابل تغییر است.
این آپشن رانندگان را قادر می سازد تا حساسیت فرمان را طبق سرعت خودرو و شرایط جاده تنظیم کند.
انواع سیستم فرمان ها:
سیستم فرمان هیدرولیکی
این سیستم جهت نرمی فرمان و کاهش خشکی و همچنین افزایش ایمنی ابداع شده است. این سیستم مصرف انرژی بیشتری را در پی داشته و برای نصب آن به پمپ هیدرولیک، لوله های رابط، شیرهای کنترل، تسمه و سیلندر لازم است.
سیستم فرمان مکانیکی
این سیستم که از معمول ترین سیستم های فرمان خودرو است که شامل دنده شانه ای و پینیون می باشد که پینیون با حرکت دوار، غربیلک فرمان را به دنده شانه ای منتقل و دنده با حرکت خطی واکنشی به مفصلها وارد نموده و از این طریق به چرخ خودرو اثر می گذارد.