رادار نقطه کور بی ام و

در 4 طرف اتومبیل نقطه های کوری وجود دارند که قابل اندازه گیری هستند. نقاط کور خودرو شامل پشت و جلوی خودرو، آینه بغل چپ و راست می باشند. در واقع محدوده نقطه کور خودرو میزان فاصله سپر عقب خودرو تا مکان ایست فردی باشد. نقاط کور سمت راست و چپ خودرو نیز به همین صورت می باشد که راننده فقط تا زاویه های خاصی از کنار خودرو را می تواند توسط آینه های بغل ببینید، دیگر زوایا که از آینه ها دیده نمی شوند جزء نقاط کور به حساب می آیند.
برای شناسایی این نقاط کور کافی است شخصی با فاصله یک تا دو متر از ستون های کناری خودرو بایستد. مشاهده می کنید که این شخص از آینه های بغل دیده نخواهد شد و در نقطه کور قرار گرفته، راننده این نقاط را فقط با چرخاندن سر به چپ یا راست می تواند ببیند.
بنابراین برای تسلط بر نقاط کور، خودرو نیازمند آپشنی می باشد به نام رادار نقطه کور که شرکت ولو در ابتدا آن را ارائه کرده و پس از آن شرکت های دیگر مانند BMW نسخه های بسیار خوب آن را تولید و روانه بازار کرده اند.
رادار نقطه کور بی ام و در گوشه های پشت خودرو نصب شده و در صورتیکه مانع و یا شخصی در ناحیه تشخیص رادار قرار بگیرد، آن را تشخیص داده و توسط یک چراغ زرد رنگ مثلثی در کنار آینه بغل به راننده هشدار خواهد داد. هم چنین در صورتیکه خودرویی وارد ناحیه نقطه کور شود چراغ روی آینه به حالت چشمک زن در آمده و ورود خودروی دیگر را به راننده اعلام می کند.
نصب رادرا نقطه کور دارای مزایایی به شرح زیر می باشد:

  • سهولت در تغییر مسیر و جابجایی بین لاین ها
  • اطلاع از وجود موانع و خودروها در اطراف خودرو
  • دید کافی در نقاط کور خودرو
  • جلوگیری از تصادفات و خطرهای احتمالی در حین رانندگی

 و هم چنین کاهش خسارت های مختلف برای اتومبیل
نمونه های نصب شده رادار نقطه کور بروی خودرو بی ام و توسط تیم بیم آپشن را می توانید در لینک های زیر مشاهده نمایید.

نصب رادار نقطه کور BMW X3

رادار نقطه کور BMW X3

رادار نقطه کور BMW X4

تمامی آپشن های نصب شده توسط تیم بیم آپشن دارای یک سال گارانتی و خدمات پس از فروش میباشد .