رادار اتوپارک

رادار اتوپارک این قابلیت را به راننده می دهد که در کنار جدول بدون استفاده از فرمان خودروی خود را پارک کند.

رادار پارک خودرو پس از اسکن جای مناسب و خالی برای پارک به راننده پیغام می دهد که جای پارک استاندارد است و خودرو قابلیت پارک خودکار را دارد و پس از انتخاب راننده برای پارک خودکار این سیستم از راننده می خواهد تا به فرمان دست نزده و فقط با استفاده از ترمز و گاز به میزانی که سیستم اتوپارک تعیین می کند خودرو را کنترل کند.

سیستم پارک اتوماتیک، راه های گوناگونی برای درک اشیای اطراف خود دارد. بعضی از آنها دارای سنسورهایی می باشند که در اطراف سپرهای عقب و جلوی خودرو بوده و به عنوان گیرنده و فرستنده عمل می کنند.
این سنسورها سیگنال هایی را به اشیای اطراف اتومبیل فرستاده و آنها را دوباره دریافت می کنند. سپس کامپیوتر خودرو با محاسبه ی مقدار زمان صرف شده، جهت بازگشت سیگنال ها موقعیت اشیای اطراف را محاسبه می کنند. سیستم های دیگری نیز وجود دارند که دارای دوربین هایی می باشند که بروی سپرهای خودرو قرار گرفته و یا برای تشخیص اشیا از رادار استفاده می کنند. که نتیحه ی نهایی در همه ی این سیستم ها یکسان می باشد.

روال کار این سیستم چندان پیچیده نیست. در ابتدا می بایست جعبه دنده را در حالت D قرار دهید. سپس دکمه ی اتوپارک را فعال کنید.

برای کامپیوتر خود تعیین کنید که می خواهید خودروی خود را در سمت چپ و یا راست پارک کنید. با تعیین این وضعیت تا زمانی که رادارهای هوشمند فضای مناسب را پیدا نکرده اند، باید به مسیر خود ادامه دهید.  هم چنین می بایست سنسورهای جانبی و کامپیوتر هوشمند فضای مناسب را بررسی نمود، در نمایشگر روی آمپر نماد R  به معنی قرار دادن جعبه دنده در حالت دنده عقب پدیدار می شود. و این پایان کار است. خودروی شما به راحتی پارک دوبل می زند.